De jaarrekening

 

Een jaarrekening is simpel gezegd een financieel eindverslag van uw bedrijf. Hierin wordt beschreven wat u zakelijk gezien hebt gedaan in het afgelopen boekjaar. Door middel van de jaarrekening krijgt u als ondernemer,  de belastingdienst maar indien nodig ook bijvoorbeeld de bank een helder overzicht van – en inzicht in de financiële situatie van uw onderneming.

Als zelfstandige zonder personeel (ZZP) is het opmaken van een jaarrekening niet verplicht maar het kan in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij het bij de bank indienen van een hypotheekaanvraag) wel handig zijn.
In ieder geval moet u als ZZP’er tegen het einde van het jaar zorg dragen voor een balans en winst- en verliesrekening.

Het opstellen van een jaarrekening kan best een ingewikkeld proces zijn. Helemaal geen slecht idee om deze taak dus uit te besteden aan een professional.