Salarisadministratie

 

Als u als ondernemer werknemers in dienst neemt of wellicht zelf in loondienst bent van uw eigen onderneming, moet u een salarisadministratie gaan bijhouden welke voor de wet en voor de belastingdienst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, dat is nodig om zowel uw personeel als de belastingdienst van de juiste gegevens te kunnen voorzien. Zo moet er voor elke werknemer die op de loonlijst staat maandelijks aangifte loonbelasting worden gedaan. Van elke werknemer moeten de gegevens worden bijgehouden in een loonstaat en moeten er loonstroken en jaaropgaves worden gemaakt. Als ondernemer betaalt u loonbelasting.

De salarisadministratie moet een goed geoliede machine zijn. Het is belangrijk dat de salarisbetalingen en de afdracht loonheffing en premies op tijd en op de juiste manier plaatsvinden.
Het complexe stelsel van wet- en regelgeving verandert echter voortdurend en al die wijzigingen zijn soms lastig bij te houden. Dat hoeft u ook allemaal niet zelf te doen. Wij helpen u daar graag bij.

Wij kunnen u ook helpen met het aanvragen van loonsubsidies en wij kunnen met u meedenken of u bepaalde zaken onbelast kunt vergoeden, verstrekken of ter beschikking kan stellen door gerichte vrijstellingen of nihil waarderingen. Deze komen dan niet ten laste van de vrije ruimte. Onder de Werkkostenregeling( WKR) mag u maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Dit is de vrije ruimte. Er hoeft geen loonheffing betaald te worden als u binnen deze vrije ruimte blijft. Over het boven de vrije ruimte uitgekeerde bedrag moet u 80% eindheffing betalen.

Wij helpen u als (startende) ondernemer in het MKB graag met de salarisadministratie van uw onderneming.